Španělský jazyk

Vítejte ve světě španělštiny! Jaký je to svět? Dvacet jedna zemí na třech kontinentech, které žijí svým vlastním životem. Životem velmi odlišným od toho, který známe ve střední Evropě. Divoká, exotická příroda, jiné klima, jiný způsob života, jiné cítění a uvažování. Poznejte tyto odlišnosti! Svět je velmi barevný – až k neuvěření!

A samotná španělština? Jaká je? Je pro nás těžké se ji naučit?

Podle počtu rodilých mluvčích je to druhý nejrozšířenější jazyk na světě. To stojí za to se s ním seznámit, ne? Je to jazyk románský, vyvinul se z latiny a má tedy shodné rysy s jazyky jako francouzština, italština, portugalština. Ale má jednu výhodu: pro nás, Čechy, je asi z těchto jazyků nejsnadnější. Alespoň pro začátečníky určitě – snadná výslovnost, jednoduchá gramatika, ve slovní zásobě mnoho internacionalismů. Však uvidíte.

A jakým způsobem se s ní můžete na Fakultě elektrotechnické seznámit? Španělština se na katedře jazyků FEL učí již od přelomu osmdesátých a devadesátých let. V současné době vypisujeme každý semestr kurzy uvedené níže.

Studium ve Španělsku vřele doporučujeme, neboť je nejen velmi zábavné, ale Španělsko má velký zájem o techniky hovořící španělsky pro své podniky zde v České republice.

Takže, milí studenti, neváhejte a přidejte se ke španělštinou hovořícím lidem – zamilujete si ji a ovlivní vás na celý život.

Nabízené kurzy španělštiny:

A0B04S1 Španělský jazyk 1
   
A0B04S2 Španělský jazyk 2
   
A0B04S3 Španělský jazyk 3
   
A0B04S4 Španělský jazyk 4
   
A0B04KS1 Španělská konverzace 1
   
A0B04KS2 Španělská konverzace 2
   
A0M04DELE Přípravný kurz na zkoušku DELE
   

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Poslední aktualizace : 27.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz