Ruský jazyk

Volitelný předmět v bakalářské i magisterské etapě, vyučovaný v zimním i letním semestru v rozsahu jedno dvouhodinové cvičení týdně, zakončený zápočtem (+2 kredity).

Ruský jazyk je rodným jazykem Rusů a prostředkem dorozumívání národů žijících v Ruské federaci. V řadě dalších zemí bývalého Sovětského svazu a dnešního Společenství nezávislých států si ruština uchovává úlohu dorozumívacího jazyka. Je jedním z nejrozšířenějších jazyků na světě, hovoří jím kolem 220 milionů lidí, je to nejužívanější slovanský jazyk ( Rusové jsou pátým nejpočetnějším národem na světě ). Ruština je jedním ze šesti úředních jazyků OSN. Patří k východoslovanským jazykům, takže je velice blízká češtině.

V minulosti byla ruština povinně vyučována na školách většiny zemí bývalého východního bloku ( včetně ČSSR ), nyní je nejvíce studovaným slovanským jazykem.

Na naší fakultě se ruština vyučuje nepřetržitě od jejího založení. A proč si ji volí naši studenti dnes? „ Jazyky mi nikdy nešly, ale ruština svou blízkostí k češtině je pro mě snadná.“ . . . „ Ruština se mi moc líbí, je to velmi zvukomalebný jazyk.“ . . . „ Chci jet studovat na jeden nebo dva semestry do Ruska, protože jsem od kolegů slyšel, že je to tam bezvadné.“ . . . „ Pracuji v mezinárodní firmě, kde budu prostředníkem pro obchodní styky s Ruskem.“ . . . „ Ovládám angličtinu, ale ruština bude pro mě výhodou při hledání práce v dnešní složité ekonomické situaci.“ (Odpovědi z ankety zadané vyučující ruštiny na otázku, proč se studenti učí rusky.)

Ruský jazyk je možné studovat v kurzech čtyř úrovní R1, R2, R3, R4 a ve dvou kurzech konverzačních KR a KR2.

Nabízené kurzy ruštiny:

A0B04R1 Ruský jazyk 1
   
A0B04R2 Ruský jazyk 2
   
A0B04R3 Ruský jazyk 3
   
A0B04R4 Ruský jazyk 4
   
A0B04KR Ruská konverzace
   
A0B04KR2 Ruská konverzace 2
   

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Poslední aktualizace : 22.5.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz