Komunikační dovednosti

Umění komunikace je základní dovedností, kterou by každý absolvent vysoké školy měl ovládat. I absolventi technických oborů budou při hledání pracovního místa nebo při vykonávání své profese moci zužitkovat učivo, které si osvojí při návštěvě některého z kurzů nabízeného v rámci „Komunikačních dovedností“. Některé z nich jsou nabízené ve spolupráci s odbornými katedrami FEL, kde se studenti mohou soustředit na technický jazyk nebo na konzultaci s odborníky s praktickými zkušenostmi ve firmách. Kurzy „Rétoriky“  jsou určeny studentům, kteří se chtějí všeobecněji profilovat v tomto starodávném umění, trénovat svůj hlas, dýchání či vystupování a zaměřit se na konkrétní technickou přípravu konferenčních či přednáškových vizualizací.

Od akademického roku 2016/2017 nabízí katedra jazyků také prakticky zaměřený předmět, ve kterém se studenti naučí, případně zdokonalí v tom, jak formulovat běžné psané dokumenty. Jde o předmět Akademické psaní, v němž mohou studenti již na začátku studia získat základní kompetence využitelné později při psaní bakalářské práce.

Nabízené kurzy komunikačních dovedností:

A0B04RET Rétorika
   
B6B04PRE Prezentace
   
B3B04PSA Akademické psaní
   

Spolupráce katedry s jinými katedrami na kurzech komunikačních dovedností:

A0B16PRS Prezentační dovednosti

Předmět vyučuje K13116, garant doc. Ing. J. Knápek

 

bližší informace zde

   

 

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Poslední aktualizace : 22.5.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz