Překlady a korektury

Katedra jazyků nabízí interně pro studenty a zaměstnance ČVUT vyhotovování překladů a korektur (u angličtiny ve spolupráci s rodilým mluvčím). Katedra si však vyhrazuje právo individuální domluvy na termínu odevzdání hotové práce, zvláště pak v průběhu semestru.

Druh textu

Korektura

Překlad

Dokumenty - ne souvislý text (podklady pro žádost o stipendium, diplomy, potvrzení o studiu apod.)

100,-

250,-

Souvislé texty a odborné práce (normy, články, studie, drafty apod.)

200,-

450,-

Cena je uváděna za 1 NS = 1 500 znaků (bez mezer) nebo 1 800 (s mezerami) a počítá se za každou započatou NS

Příplatky:

  1. expresní překlady a korektury (do 12 stran): + 50% - 100% (ze základní sazby)
    • 1-7 stran: do 3 pracovních dnů
    • 8-12 stran: do 5 pracovních dnů
  2. editace (stylistické nebo/a syntaktické přepracování)/konzultace: + 50-100% (ze základní sazby)

V případě zájmu kontaktujte Erika Stadnika, Bc. (stadneri@fel.cvut.cz)

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz