Anglický jazyk

Angličtina byla, stejně jako ostatní cizí jazyky, vyučována na FEL od samého počátku, její význam se ale postupně změnil v souvislosti s rozvojem moderních technologií a globalizací.

V současné době je znalost angličtiny pro studenty technických oborů naprosto nezbytná, a proto FEL nabízí velmi široké spektrum kurzů věnovaných právě tomuto jazyku.

Přestože je výuka angličtiny povinná na základních i na většině středních škol, na naši fakultu stále přicházejí studenti s velmi různou vstupní úrovní. Do kurzů angličtiny jsou proto rozdělováni na základě rozřazovacích testů absolvovaných při zápisu.

Absolventi bakalářského studia všech oborů FEL by měli mít výstupní úroveň B2 podle Evropského referenčního rámce.

Katedra bude do budoucna i nadále zajišťovat výuku odborného jazyka a také směřovat k přípravě na mezinárodní certifikáty. Výuka je zajišťována kvalifikovanými vyučujícími a podílejí se na ní také rodilí mluvčí (kurzy angl. konverzace, příprava na mezinárodní zkoušky CAE a TOEFL).

Informace o povinném klasifikovaném zápočtu B1 a povinné zkoušce B2 z anglického jazyka naleznete  - Výuka - prezenční studium/kombinované studium.

Koncepci výuky anglického jazyka naleznete zde(PDF).

Nabízené kurzy lze rozdělit do několika skupin:

Přípravné kurzy k povinné zkoušce z angličtiny :

B0B04B11 Anglický jazyk B1-1 (0 kreditů)
   
B0B04B12 Anglický jazyk B1-2 (0 kreditů)
   
B0B04B21 Anglický jazyk B2-1 (3 kredity)
   
B0B04B22 Anglický jazyk B2-2 (3 kredity)
   

Angličtina jako volitelný předmět (2 kredity):

A0B04GA Anglická gramatika
   
A0B04KA Anglická konverzace
   
A0B04KA2 Anglická konverzace 2
   
A0B04OA Anglický odborný jazyk
   
A0B04CA Technická angličtina pro mírně pokročilé
   
A0B04CAE1 Příprava na certifikát Advanced English 1
   
A0B04CAE2 Příprava na certifikát Advanced English 2
   
A0B04CAE3 Příprava na certifikát Advanced English 3
   
A0B04FCE1 Příprava na certifikát First Certificate 1
   
A0B04FCE2 Příprava na certifikát First Certificate 2
   
A0B04FCE3 Příprava na certifikát First Certificate 3
   
A0B04FCE4 Příprava na certifikát First Certificate 4
   
A0B04TOEFL Přípravný kurz TOEFL (bližší info zde)
   

Případné dotazy ohledně přípravných předmětů k certifikátům směřujte na Mgr. P. Jennings popř. jednotlivé lektory.

 

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz