Čínština

Poté, co se katedře jazyků podařilo na přání studentů a s jejich pomocí zorganizovat v roce 2006 první kurzy japonštiny, přidala se v roce 2008 výuka čínštiny, která vzhledem k možným výjezdům studentů na univerzity do Číny a na Taiwan se stala žádaným předmětem.

Od akademického roku 2012/13 nám i studentům vyšlo vstříc vedení fakulty a zařadilo spolu s Japonštinou mezi volitelné předměty i Čínštinu, s kódem A0B04CIN. Studenti FEL tímto získali možnost studovat tento exotický jazyk zdarma a navíc při úspěšném absolvování získávají 2 kredity.

Předmět je vyučován externím učitelem, který tento svůj studijní obor ukončil vysokoškolským diplomem a má i přímé spojení s Čínou v rámci svých častých studijních pobytů.

Vyučovacím jazykem předmětu je čeština.

Nabízené kurzy čínštiny:

A0B04CIN Čínština
   
A0B04CIN2 Čínština 2
   

 

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz