Francouzský jazyk

je volitelný předmět (v bakalářské i magisterské etapě), vyučovaný v zimním i letním semestru v rozsahu jednoho dvouhodinového cvičení týdně a zakončený zápočtem (+ 2 kredity).

Studium francouzštiny má na FEL dlouhou tradici, výuka probíhala ve větším či menším rozsahu od nepaměti. Francouzština je jazyk světový, mluví jím na 200 000 lidí na pěti kontinentech. Francouzsky se v Evropě mluví nejenom ve Francii, ale i v Belgii, ve Švýcarsku. Kromě Evropy je francouzština jazykem např. kanadské provincie Québec a mnoha bývalých francouzských držav v Africe, Střední Americe i Asii.

V dřívějších dobách byla francouzština řečí diplomatů, v současné době je jazykem významným pro komunikaci v mezinárodním styku, je jedním z jednacích jazyků Evropské unie i dalších mezinárodních organizací.

Proč se učit francouzsky? Důvodů je celá řada. Je to např. možnost strávit část studií ve Francii nebo jiné frankofonní zemi, za podpory programu Erasmus či stipendia francouzské vlády. Pobyt v zemi Vám pomůže se v jazyce zlepšit. Budete-li mluvit francouzsky, budete mít i širší nabídku zajímavých zaměstnání. V době, kdy se znalost angličtiny ve většině zaměstnání již předpokládá, je znalost dalšího jazyka nutností. V neposlední řadě Vám francouzština umožní lépe poznat země, kde se tímto krásným a melodickým jazykem hovoří, porozumět lépe lidem, kteří v těchto zemích žijí a poznat lépe jejich kulturu a tradice.

Pořádáme dva druhy kurzů:

1. Tři standardní kurzy pro začátečníky a mírně či více pokročilé studenty (A0B04F1, A0B04F2, A0B04F3). V těchto kurzech se učí základy jazyka se zaměřením na rozvoj všech čtyř základních dovedností v souladu se SERR pro jazyky.

2. Dva kurzy konverzační (A0B04KF1 a A0B04KF2), zaměřené na rozvoj mluvení a porozumění.

V kurzech se postupuje podle učebnic „Francouzština nejen pro samouky“ a „Francouzská konverzace“ autorů Pravda, Pravdová, doplněnými dalšími materiály katedry. Výuku zajišťuje aprobovaná vyučující s dobrými pedagogickými zkušenostmi doma i v zahraničí.

Užitečné odkazy:

Francouzský institut v Praze - www.ifp.cz

Procvičování francouzštiny na internetu:

http://www.lepointdufle.net/

http://lexiquefle.free.fr/

http://www.france-langue.fr/fr/

http://www.bonjourdefrance.com/

http://www.tv5.org/index.php

Nabízené kurzy francouzštiny:

A0B04F1 Francouzský jazyk 1
   
A0B04F2 Francouzský jazyk 2
   
A0B04F3 Francouzský jazyk 3
   
A0B04KF1 Francouzská konverzace 1
   
A0B04KF2 Francouzská konverzace 2
   

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Poslední aktualizace : 27.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz