Německý jazyk

Volitelný předmět (v bakalářské i magisterské etapě), je vyučován v zimním i letním semestru v rozsahu 1 dvouhodinového cvičení týdně a zakončen zápočtem (+ 2 kredity).

Důležitost němčiny jako komunikačního jazyka je v našich podmínkách nesporná. Znalost angličtiny je vnímána jako standard, němčina je však pro absolventy VŠ více než pouhou konkurenční výhodou vzhledem k zastoupení německých firem na našem trhu i k tomu, že je Česká republika obklopena asi 100 milióny lidí, jejichž rodným jazykem je němčina. Svůj význam má tento jazyk i v praktických životních situacích jako je studijní stáž nebo dovolená v zahraničí.

Naše kurzy němčiny se v souladu se SERR pro jazyky zaměřují na rozvoj všech čtyř základních dovedností.

Kromě standardních kurzů pro začátečníky a mírně i více pokročilé studenty, konverzace na nižší a vyšší úrovni a kurzu zaměřeného na gramatiku jsme do nabídky zařadili také specializovanou němčinu pro technické obory.

Na výuce se podílejí dvě interní vyučující s bohatými pedagogickými zkušenostmi ze zahraničí i z mezinárodních organizací.

Odkazy:

GI - http://www.goethe.de/

Rakouské kulturní fórum Praha- http://www.rkfpraha.cz/

Österreich Institut Brno - http://www.oei.cz/

ČNOPK Praha - http://tschechien.ahk.de/

Wortschatzportal - http://wortschatz.uni-leipzig.de/

Grammatik lernen - http://www.beste-tipps-zum-deutsch-lernen.com/

Hörtexte (Österreich) - http://www.hoertexte-deutsch.at/

Online-Aufgaben - http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm

Nabízené kurzy němčiny:

A0B04N1 Německý jazyk1
   
A0B04N2 Německý jazyk 2
   
A0B04N3 Německý jazyk 3
   
A0B04KN Německá konverzace
   
A0B04KN2 Německá konverzace 2
   
A0B04GN Německá gramatika v praxi
   
A0B04ON Německý odborný jazyk
   
A0B04PZP Příprava na pobyt německy
   

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz