Semináře

Katedra jazyků nabízí přípravné semináře angličtiny na nižší (XP04A1) a vyšší (XP04A2) úrovni.

  • Obsahem seminářů na vyšší úrovni (XP04A2) je připravit doktoranda tak, aby byl schopen dobře zvládnout angličtinu především vědeckého prostředí v oblasti komunikační (tj. připravit si a přednést prezentaci; schopnost definovat, popisovat, argumentovat, vysvětlovat, atd.) i v oblasti písemné (příprava odborného článku aj.) a zvládnout efektivní získání informace poslechem i čtením.
  • Obsahem seminářů na nižší úrovni (XP04A1) je procvičení obecného jazyka k získání větší jistoty v komunikaci, náslechu i obtížnějších gramatických strukturách, aby byl doktorand dostatečně připraven na použití angličtiny v praxi.
  • Náplň seminářů je možné upravit dle úrovně a požadavků účastníků kurzu.

Rozsah a úroveň

  • splnění úloh zadaných učitelem během semestru (např. testy, písemné a ústní úlohy atd.);
  • rozsah: 2+2 hod. týdně 1 semestr (1 vyuč. hod. = 45 min.)
  • úroveň: si zvolí každý doktorand sám dle svých potřeb a možností

Každý doktorand má právo absolvovat zvolený seminář i více než jednou.

 

Poslední aktualizace : 29.6.2020, webmaster: 13104@fel.cvut.cz