Aktuality

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.
Aktuální informace pro rok 2022 (PDF)

Informace pro držitele speciálního víza podle zákona č. 67/2022 Sb. (PDF)

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 18.5.2022

Informace pro studenty

Katedra jazyků upozorňuje, že studenti nebudou moci být zařazeni do kurzů jazyka, který je jejich jazykem mateřským nebo je úředním jazykem země, jejímiž jsou občany.

PhDr. D. Saláková, 21.2.2020

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud studenti s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nárokují jakékoliv modifikace studijních podmínek, je nutné, aby prostřednictvím střediska ELSA včas vyřídili a svému vyučujícímu předali potřebné potvrzení. Na žádosti podané pozdě nebude katedra jazyků z organizačních a pedagogických důvodů moci brát zřetel.

Termíny předání žádosti katedře jazyků: u kurzu nejpozději ve 3. týdnu příslušného semestru, u zkoušky nejpozději v 1. týdnu zkouškového období.

V odůvodněných případech může být učiněna výjimka – vždy však jen po společném posouzení konkrétní situace vedením katedry a příslušným proděkanem.

PhDr. D. Saláková, 16.2.2018

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku naleznete zdezde (PDF). 

Webmaster, aktualizováno 22.6.2022

 

Poslední aktualizace : 22.6.2022, webmaster: 13104@fel.cvut.cz