Aktuality

Nahrávání cvičení 

Katedra jazyků nepovoluje nahrávání neveřejných cvičení. Studenti, kterým se nepodařilo připojit se do hodiny podle rozvrhu, mají možnost využívat studijní on-line materiály přístupné na webu katedry a na platformě Moodle, pro řešení konkrétního problému pak mohou využít email, popř. si v naléhavých případech domluvit individuální konzultaci přes Teams přímo s vyučujícím.

PhDr. D. Saláková, 6.10.2020

Certifikáty k uznání zkoušky B2

Certifikáty k uznání zkoušky B2 je možné zaslat na e-mail vedoucí katedry (čitelný scan celého dokumentu - ideálně ve formátu pdf).

PhDr. D. Saláková, 6.10.2020

Informace pro studenty

Na základě epidemiologické situace a v souladu s příkazem rektora č. 16/2020 Ke snížení rizika nákazy koronavirem je od 21.9.2020 do odvolání pozastavena veškerá kontaktní výuka a přechází do distanční formy. Sledujte prosím další informace na webu fakulty, fakultním Moodle a ve vašem fakultním e-mailu. Děkujeme.

Webmaster, 21.9.2020

Informace pro studenty

Katedra jazyků upozorňuje, že studenti nebudou moci být zařazeni do kurzů jazyka, který je jejich jazykem mateřským nebo je úředním jazykem země, jejímiž jsou občany.

PhDr. D. Saláková, 21.2.2020

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud studenti s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nárokují jakékoliv modifikace studijních podmínek, je nutné, aby prostřednictvím střediska ELSA včas vyřídili a svému vyučujícímu předali potřebné potvrzení. Na žádosti podané pozdě nebude katedra jazyků z organizačních a pedagogických důvodů moci brát zřetel.

Termíny předání žádosti katedře jazyků: u kurzu nejpozději ve 3. týdnu příslušného semestru, u zkoušky nejpozději v 1. týdnu zkouškového období.

V odůvodněných případech může být učiněna výjimka – vždy však jen po společném posouzení konkrétní situace vedením katedry a příslušným proděkanem.

PhDr. D. Saláková, 16.2.2018

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku naleznete zdezde (PDF). 

Webmaster, aktualizováno 30.6.2020

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.
Informace o přezkoušení z češtiny v roce 2021 (podmínky a termíny) - zde.

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 16.4.2021

 

Poslední aktualizace : 16.4.2020, webmaster: 13104@fel.cvut.cz