Jazyková příprava PGS

Základní informace

Jazyková příprava se povinně zakončuje zkouškou z anglického jazyka (viz Zkoušky a jejich uznávání).

Pokud nemá student ukončen studijní blok (tj. včetně završení jazykové přípravy), nemůže konat státní doktorskou zkoušku.

Student se zapisuje do informačního systému KOS na předmět, do rozvrhu či na zkoušku zvlášť.

Zkoušky pro cizince před zahájením doktorského studia

Zahraniční uchazeči, kteří chtějí studovat doktorský studijní program v českém jazyce, prokazují svoji jazykovou připravenost předložením maturitního vysvědčení nebo úspěšným vykonáním zkoušky z češtiny na katedře jazyků FEL za poplatek 2000 Kč (viz Informace pro uchazeče o studium v českém jazyce – pouze v češtině)

Studenti, kteří chtějí studovat doktorský studijní program v anglickém jazyce, prokazují svoji jazykovou připravenost úspěšným vykonáním zkoušky na katedře jazyků FEL nebo předložením mezinárodně uznávaného certifikátu z angličtiny na úrovni C1 Evropského referenčního rámce (např. FCE, CAE, TOEFL apod.), či předložením vysvědčení o státní jazykové zkoušce.

Pokud je angličtina oficiálně uznaným úředním jazykem země, ze které student pochází, lze tuto skutečnost považovat za prokázání dostatečné znalosti pro uznání zkoušky z angličtiny v doktorandském studiu.

 

Zkoušky a jejich uznávání

Semináře

Předměty

 

Případné dotazy směřujte na Mgr. Markétu Havlíčkovou nebo PhDr. Danu Salákovou.

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz