Studenti ostatních fakult ČVUT

 

Studenti ostatních fakult ČVUT mohou studovat volitelné předměty vypisované Katedrou jazyků FEL bez poplatku v případě, že jim studijní oddělení jejich fakulty zapíše příslušný předmět do KOSu. Pokud potřebují souhlas Katedry jazyků FEL, získají ho na sekretariátu KJ v úředních hodinách (požádat lze i emailem). Přednostní právo na místa v kurzech mají studenti FEL. Pokud student jiné fakulty nemá předmět zapsaný v KOSu, a chce přesto kurz pořádaný Katedrou jazyků FEL navštěvovat, musí zaplatit poplatek 2000 Kč za semestr (v hotovosti na sekretariátu katedry).

 

Zrušení jazykových předmětů

Student si může zrušit předmět prvních 14 dní semestru. Poté mu může zrušit předmět pouze vedoucí katedry na základě velmi vážných důvodů, které musí být doloženy.

 

Volitelné předměty

 

Poslední aktualizace : 22.5.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz