Výuka jazyků - základní informace o studiu jazyků

 Všichni studenti FEL musí nejpozději do konce bakalářské etapy povinně složit zkoušku z angličtiny na úrovni B2 SERR . Výjimku mají pouze držitelé mezinárodních certifikátů, kterým je zkouška uznávána. Studenti 1. ročníku FEL (kromě držitelů mezinárodních certifikátů, kterým je zkouška uznávána– viz výše, ale přesto mohou kurzy navštěvovat) absolvují v den zápisu ke studiu (popř. v náhradním termínu domluveném s vedoucí anglické sekce) povinný rozřazovací test – předmět dosažené úrovně a konkrétní kurz (paralelku) si studenti vybírají a zapisují sami.

Nastat mohou následující možnosti:

1) Student chce navštěvovat kurzy AJ doporučené úrovně nabízené katedrou jazyků FEL

a) je nutný zápis předmětu (student zapisuje sám) v elektronickém systému (KOS)

b) je nutný zápis do rozvrhu (do konkrétní paralelky) – vždy zapisuje student sám

Výstup:

Započteno = postup do dalšího navazujícího kurzu

Nezapočteno = možnost jedné opravy u vyučujícího nebo pověřeného vyučujícího během zkouškového období. Pokud student neuspěje, je mu doporučeno zopakovat stejnou úroveň v příštím semestru nebo se připravovat samostatně na vyšší úroveň (viz bod 3)

!!! Katedra jazyků nenese zodpovědnost za případné problémy způsobené nedostatečnou samostatnou přípravou, neobjektivním sebeohodnocením studenta, nedostavením se na opravu testu, špatným časovým rozvržením studia apod. !!!

2) Student začal navštěvovat kurz, z různých důvodů přestal do kurzu chodit a připravuje se sám

Platí a) i b) z bodu 1

Výstup: Nezapočteno bez možnosti opravy. Studentovi je doporučeno zopakovat stejnou úroveň v příštím semestru nebo se připravovat samostatně na vyšší úroveň (viz bod 3)

!!! Katedra jazyků nenese zodpovědnost za případné problémy způsobené nedostatečnou samostatnou přípravou, neobjektivním sebeohodnocením studenta, nedostavením se na opravu testu, špatným časovým rozvržením studia apod. !!!

3) Student nenavštěvuje kurzy pořádané katedrou jazyků FEL a připravuje se ke zkoušce samostatně

Platí a) z bodu 1

Student musí ( pokud nedosáhl v rozřazovacím testu při zápisu 81 a více procent, nebo pokud nemá zápočet z předmětu B0B04B12) před zkouškou absolvovat klasifikovaný zápočet (B1K), v termínech vypsaných v KOSu (bližší info viz níže v Důležitých poznámkách)

!!! Katedra jazyků nenese zodpovědnost za případné problémy způsobené nedostatečnou samostatnou přípravou, neobjektivním sebeohodnocením studenta, nedostavením se na opravu testu, špatným časovým rozvržením studia apod. !!!

Důležité poznámky:

1) Změny zápisu předmětu, (popř. změna paralelky) jsou možné nejpozději ve 2. týdnu semestru

2) Ke zkoušce z AJ je nutné mít splněnou prerekvizitu – klasifikovaný zápočet - viz a mít v KOSu zapsaný předmět Zkouška z angličtiny B0B04B2Z

 

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

 

Poslední aktualizace : 22.5.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz