Angličtina B1 – Klasifikovaný zápočet B0B04B1K

Aby mohl student konat (nebo si nechat uznat) zkoušku úrovně B2 (B0B04B2Z), musí si zapsat předmět B0B04B1K, který je její korekvizitou.

Klasifikovaný zápočet student získá:

1. dosažením 81% a více u rozřazovacího testu

2. úspěšným absolvováním přípravného kurzu úrovně B1 (tj. B12), popř. úrovně B2 (tj. B21 nebo  B22).

3. absolvováním KZ v zápočtovém týdnu, popř. zkouškovém období příslušného semestru (bude vypisováno v KOSu, KZ má podobu písemného testu na úrovni B1 SERRR, vycházejícího z materiálů pro kurzy úrovně B1)

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz