Zkouška - Anglický jazyk 2 - B0B04B2Z

Zkouška z angličtiny úrovně B2 je povinná. Student ji musí složit do konce bakalářské etapy.

Student se na zkoušku připravuje v kurzech pořádaných katedrou jazyků nebo samostatně. Vzhledem k vysokým nárokům se velmi doporučuje absolvování kurzů B0B04B21 a B0B04B22 (ohodnoceny každý třemi kredity).

Pokud se student připravuje na zkoušku samostatně, musí před jejím konáním úspěšně prokázat znalosti alespoň úrovně B1 splněním povinné korekvizity, tj. předmětu B0B04B1K – viz

Pro studenty, kteří chtějí konat zkoušku z angličtiny  a přitom nesplňují podmínky pro předmět B0B04B1K – Klasifikovaný zápočet (nutnou podmínku pro možnost dělat zkoušku), katedra jazyků nabídne termíny – jeden koncem semestru a pak další ve zkouškovém období, vypsané v KOSu. Přezkoušení bude formou testu úrovně B1 SERR, je jedna možnost opravy.

Za studenty s faktickou znalostí angličtiny na úrovni B2 jsou považováni pouze studenti, kteří zkoušku B2Z složili s výsledkem 80% a lepším, tj. se známkou A a B. K této skutečnosti je přihlíženo při potvrzování znalostí anglického jazyka za účelem výjezdu do zahraničí. Nejde však o automatický nárok – student si musí zjistit, zda přijímající univerzita toto potvrzení z FEL akceptuje, nebo zda požaduje vykonání zvláštní přijímací zkoušky z angličtiny zajišťované rektorátem ČVUT.

ZKOUŠKA MÁ ODDĚLENOU PÍSEMNOU A ÚSTNÍ ČÁST (PÍSEMNÁ ČÁST MUSÍ PŘEDCHÁZET PŘED ÚSTNÍ!!!):

A) Písemná část - každý týden jeden termín. Výsledky testu budou sděleny před ústní zkouškou e-mailem.

B) Ústní část – vypíší zkoušející individuálně v KOSu

Obsah a materiály kurzů a požadavky ke zkoušce – viz sekce Materiály pro výuku.

 

Uznání povinné zkoušky

Kromě obecně platných pravidel o uznávání zkoušek vyplývajících ze studijních předpisů FEL lze uznat zkoušku B0B04B2Z, pokud student doloží svoje znalosti platným jazykovým certifikátem. Seznam jazykových zkoušek (mezinárodních a státních) a jejich rozdělení dle jazykových úrovní - zde(pdf).

Kromě zkoušky si student musí zapsat i nutnou korekvizitu – předmět B0B04B1K – viz

Uznání zkoušky na základě studia v zahraničí posoudí vedoucí katedry individuálně.

Zkoušku uznává vedoucí katedry ve svých konzultačních hodinách.

Student musí předložit certifikát a zároveň musí mít v informačním systému KOS zapsané předměty B0B04B1K a B0B04B2Z.

!!! Katedra jazyků nenese zodpovědnost za případné problémy způsobené nedostatečnou samostatnou přípravou, neobjektivním sebeohodnocením studenta, nedostavením se na opravu testu, špatným časovým rozvržením studia apod.!!

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz