Zkouška - Anglický jazyk 2 - B0B04B2Z

Zkouška z angličtiny úrovně B2 je povinná. Student ji musí složit do konce bakalářské etapy.

Student se na zkoušku připravuje v kurzech pořádaných katedrou jazyků nebo samostatně. Vzhledem k vysokým nárokům se velmi doporučuje absolvování kurzů B0B04B21 a B0B04B22 (ohodnoceny každý třemi kredity).

Pokud se student připravuje na zkoušku samostatně, musí před jejím konáním úspěšně prokázat znalosti alespoň úrovně B1 splněním povinné korekvizity, tj. předmětu A0B04B1K nebo B0B04B1K – viz

Pro studenty, kteří chtějí konat zkoušku z angličtiny  a přitom nesplňují podmínky pro předmět B0B04B1K – Klasifikovaný zápočet (nutnou podmínku pro možnost dělat zkoušku), katedra jazyků nabídne termíny – jeden koncem semestru a pak další ve zkouškovém období, vypsané v KOSu. Přezkoušení bude formou testu úrovně B1 SERR, je jedna možnost opravy.

Za studenty s faktickou znalostí angličtiny na úrovni B2 jsou považováni pouze studenti, kteří zkoušku B2Z složili s výsledkem 80% a lepším, tj. se známkou A a B. K této skutečnosti je přihlíženo při potvrzování znalostí anglického jazyka za účelem výjezdu do zahraničí. Zkouška B2Z na 50 až – 79% (známky C, D, E) může být uznána pouze jako znalosti na úrovni B1.

ZKOUŠKA MÁ ODDĚLENOU PÍSEMNOU A ÚSTNÍ ČÁST (PÍSEMNÁ ČÁST MUSÍ PŘEDCHÁZET PŘED ÚSTNÍ!!!):

A) Písemná část - každý týden jeden termín. Výsledky testu budou sděleny před ústní zkouškou, nebo je sdělí na vyžádání emailem ten vyučující, ke kterému jste přihlášeni na ústní zkoušku (ten příslušné testy svých přihlášených studentů opravuje)

B) Ústní část – vypíší zkoušející individuálně v KOSu
Důležitá poznámka: studenti s úspěšností nejméně 80% z předmětu B0B04B22, nepíší písemku a mohou být vyzkoušeni ústně v předtermínu v posledním týdnu semestru, nebo pak kdykoliv v řádných termínech ústních zkoušek, které budou vypsány v KOSu.

Obsah a materiály kurzů a požadavky ke zkoušce – viz sekce Materiály pro výuku.

 

Uznání povinné zkoušky

Kromě obecně platných pravidel o uznávání zkoušek vyplývajících ze studijních předpisů FEL lze uznat zkoušku B0B04B2Z, pokud student doloží svoje znalosti platným jazykovým certifikátem. Seznam jazykových zkoušek (mezinárodních a státních) a jejich rozdělení dle jazykových úrovní - zde(pdf).

Kromě zkoušky si student musí zapsat i nutnou korekvizitu – předmět B0B04B1K – viz

Uznání zkoušky na základě studia v zahraničí posoudí vedoucí katedry individuálně.

Zkoušku uznává vedoucí katedry ve svých konzultačních hodinách.

Student se může dostavit k uznání kdykoli v průběhu studia. Musí předložit certifikát a zároveň musí mít v informačním systému KOS zapsané předměty B0B04B1K a B0B04B2Z.

!!! Katedra jazyků nenese zodpovědnost za případné problémy způsobené nedostatečnou samostatnou přípravou, neobjektivním sebeohodnocením studenta, nedostavením se na opravu testu, špatným časovým rozvržením studia apod.!!

 

Poslední aktualizace : 22.5.2019, webmaster: 13104@fel.cvut.cz