Angličtina B1 – Klasifikovaný zápočet A0B04B1K nebo B0B04B1K

Aby mohl student konat (nebo si nechat uznat) zkoušku úrovně B2 (A0B04B2Z, B0B04B2Z, B6B04B2Z), musí si zapsat předmět A0B04B1K nebo B0B04B1K, který je její korekvizitou.

Klasifikovaný zápočet student získá:

1. dosažením 81% a více u rozřazovacího testu

2. úspěšným absolvováním přípravného kurzu úrovně B1 (tj. B12), popř. úrovně B2 (tj. B21 nebo  B22).

3. absolvováním KZ v zápočtovém týdnu, popř. zkouškovém období příslušného semestru (bude vypisováno v KOSu, KZ má podobu písemného testu na úrovni B1 SERRR, vycházejícího z materiálů pro kurzy úrovně B1)

 

Poslední aktualizace : 29.6.2020, webmaster: 13104@fel.cvut.cz