Zařazení do kurzů

Studenti prezenční formy studia se pokud možno co nejdříve po zápisu do 1. ročníku POVINNĚ přihlásí na https://moodle.fel.cvut.cz/aj, kde najdou všechny informace o povinné zkoušce z angličtiny.

Pro studenty, kteří se do jazykového kurzu organizovaného katedrou jazyků FEL zapíší, jsou cvičení z jazyka i zápočty povinné.

 

Poslední aktualizace : 6.6.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz