Publikační činnost a projekty podporované granty

Rok 2010

Publikace

 

Granty

Křečková, V.: Open Gate
08--10, SOKX Pk-2008-034


Rok 2009

Publikace

Roubík, K. - Motyčková, E. - Denney, P. - Poncová, E.: English for Biomedical and Electrical Engineering Scientists. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2009. 214 p. ISBN 978-80-01-04283-0.

Klímová, I.: Reading and speaking in ESP courses for students of Czech technical universities. In Forlang ´09 Zborník z medzinárodnej konferencie. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2009, p. 1-15. ISBN 978-80-553-0325-3.

Granty

Křečková, V.: Open Gate
08--10, SOKX Pk-2008-034


Rok 2008

Publikace

Kindlová, H. - Hrůzová, M. - Saláková, D.: Multimédia pro zlepšování ústního projevu studentů francouzštiny a angličtiny na ČVUT FEL. In Multimédia vo vyučování cudzich jazykov IV [CD-ROM]. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2008, s. 39-43. ISBN 978-80-552-0001-9.

Poncová, E.: Jak přednášet v angličtině?. Pražská technika. 2008, roč. 08, č. 1, s. 26-27. ISSN 1213-5348.

(transl. Lisá, D.): Baedeker Praha. 1. vyd. Ostfildern: Karl Baedeker, 2008. 254 s. ISBN 978-3-8297-6539-8.

Nývltová, D. - Pinková, J.: Česky v Česku I. (Pro studenty se znalostí ruštiny). 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 148 s. ISBN 978-80-86903-64-4.

Nývltová, D. - Pinková, J.: Česky v Česku II. (Pro studenty se znalostí ruštiny). 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 152 s. ISBN 978-80-86903-66-8.

Pinková, J.: Česky v Česku. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Gramatické tabulky. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 52 s. ISBN 978-80-86903-68-2.

Pinková, J.: Poznámky ke gramatice. In: Nývltová, D.: Česky v Česku I. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Manuál pro učitele. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 100 s. ISBN 978-80-86903-65-1.

Pinková, J.: Poznámky ke gramatice. In: Nývltová, D.: Česky v Česku II. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Manuál pro učitele. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2008. 104 s. ISBN 978-80-86903-67-5.

Radovská, M.: CÂTEVA OBSERVAŢII PRIVIND ANUMITE DENUMIRI FIGURATIVE ROMÂNEŞTI. In Studia Romanistica. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008, díl 8, s. 191-198.

Pinková, J.: Česky v Česku. (Pro studenty se znalostí ruštiny). Česko-ruský slovník. Akropolis, Praha 2008. 1. vydání, 42 stran, TS 12. ISBN 978-80-86903-69-9

Granty

Cook, A.: Tripod
06--08, EUFX CZ.04.3.07/0043

Křečková, V.: 080251-ZPX
08--10, 080251-ZPX


Rok 2007

Publikace

Lisá, D.: Einschätzung des Computereinsatzes im Deutschunterricht. In Vědecký výzkum a výuka jazyků II [CD-ROM]. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, ISBN 978-80-7041-357-9.

Poncová, E.: Jak správně napsat vědecký článek v angličtině?. Pražská technika. 2007, roč. 9, č. 4, s. 26-27. ISSN 1213-5348.

Michálková, M.: Koncepce, metodika a testování v předmětu CAE. In Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: ŠkodaAuto Vysoká škola, 2007, s. 103-107. ISBN 978-80-87042-13-7.

Granty

Křečková, V.: GoldenAge (Socrates Grundtvig 2)
06--07, SOKX G2-P-2006-7 (Socrates Grundtvig 2)

Cook, A.: Tripod
06--08, EUFX CZ.04.3.07/0043


Rok 2006

Publikace

Kindlová, H. - Hrůzová, M.: Integrace multimédií do klasické výuky francouzštiny na ČVUT FEL. In Multimédiá vo vyučovaní cudzích jazykov III [CD-ROM]. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2006

Kindlová, H. - Hrůzová, M.: Le français de spécialité a la faculté d\'électrotechnique de l'Université technique tcheque. In Jazyková kompetence v Evropské unii. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2006, s. 151-155. ISBN 80-245-0997-0.

Michálková, M.: Warm up Activities. In Interaktivní, projektové a další aktivizační formy výuky na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav: ŠkodaAuto Vysoká škola, 2006, s. 130-138. ISBN 80-87042-00-X.

Michálková, M.: Výuka anglického jazyka a kurz CAE na ČVUT, FEL. In Cizí jazyk pro účely studia a profese v podmínkách EU. Ústí nad Labem: UJEP, 2006, s. 120-123. ISBN 80-7044-818-0.

Granty

Křečková, V.: GoldenAge (Socrates Grundtvig 2)
06--07, SOKX G2-P-2006-7 (Socrates Grundtvig 2)

Cook, A.: Tripod
06--08, EUFX CZ.04.3.07/0043


Rok 2005

Publikace

Lisá D., Pejchal J., Hrušková D. : Jak učit němčinu. Učitelské noviny. 2005, roč. 108, č. 16, s. 17. ISSN 0139-5718.

Žampachová V. : Současná Moskva - jak ji vidím já. Pražská technika. 2005, roč. 6, č. 1, s. 48-50. ISSN 1213-5348.

Procházková, J.: Videokonference ve výuce jazyků. Pražská technika. 2005, roč. 7, č. 2, s. 14-15. ISSN 1213-5348.

Vernerová, E.: Spolupráce katedry jazyků FEL s Burlington County College, New Jersey, USA. Pražská technika. 2005, roč. 7, č. 2, s. 13-14. ISSN 1213-5348.

Vernerová, E.: Letní konverzační kurz angličtiny ČVUT 2005. Pražská technika. 2005, roč. 7, č. 4, s. 29-30. ISSN 1213-5348.

Granty

Křečková, V.: Povídky o městech
02--05, SOKX G2-P-2002-23


Rok 2004

Publikace

Portmann, R. (transl. Lisá, D.): Hry pro tvořivé myšlení (orig. Spiele, die schlau machen). 1. vyd. Praha: Portál, 2004. 120 s. ISBN 80-7178-876-7.

Přibylová, K. - Žampachová, V.: Ruština pro studenty elektrotechnické fakulty. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004. 251 s. ISBN 80-01-03023-7.

Lisá, D.: Wirtschaftsdeutch. [Nepublikovaná přednáška]. Pedagogické centrum. 2004-01-16.

Granty

Křečková, V.: Povídky o městech
02--05, SOKX G2-P-2002-23

 

Poslední aktualizace : 10.4.2024, webmaster: 13104@fel.cvut.cz