Aktuality

Zápis do zimního semestru akademického roku 2017/2018

Na základě počtu zájemců z předběžného zápisu byl vytvořen rozvrh předmětů pro studenty, kteří budou v daném semestru ve druhém a vyšším ročníku bakalářského studia. Některé paralelky výběrových předmětů jsou prozatím uzavřeny, protože není potvrzen vyučující/místo výuky. Termín otevření všech paralelek není znám, prosíme o trpělivost. Nedostupná místa v kurzech připravujících ke zkoušce z angličtiny jsou rezervována pro nově nastupující studenty prvního ročníku. Kapacity předmětů ani počty studentů v paralelkách nebudou navyšovány dříve než po prvním termínu zápisu do prvního ročníku (konec června/začátek července). Žádostem tohoto druhu od studentů FEL nebude před tímto termínem vyhověno a vyučující na ně nebudou reagovat.

Webmaster, 12.6.2017

Intenzivní přípravný kurz anglického jazyka

Tento kurz je určen pro studenty, kteří přicházejí na FEL s nulovou nebo velmi slabou znalostí angličtiny a v přípravném kurzu A21 by měli problémy. Katedra se rozhodla vyjít vstříc těmto studentům a každý rok v týdnu před začátkem zimního semestru organizuje intenzivní kurz anglického jazyka.

Kurz probíhá obvykle v posledním týdnu před zahájením semestru od pondělí do pátku vždy od 8.30 do 13.00, popř. 14.00 hodin (záleží na dohodě mezi vyučujícím a studenty o délce přestávek) na katedře jazyků FEL, bližší informace o termínu kurzu budou vystaveny na webové stránce Katedry jazyků FEL.

Cílem kurzu je dosažení znalostí a procvičení základních gramatických kategorií např. přítomného a minulého času, předložky času a místa, zájmena osobní, přivlastňovací a předmětná atd. Studenti by měli získat alespoň základní slovní zásobu pro každodenní konverzaci a naučit se správné výslovnosti.

Studenti se do kurzu hlásí na základě výsledku rozřazovacího testu nebo informace vyučujících katedry u rozřazovacího testu. Přihlašují se emailem na jarska@fel.cvut.cz .

Informaci o studijních materiálech dostanou studenti na první hodině. Kurz je pro studenty FEL zdarma, pro zájemce z ostatních fakult nebo z řad veřejnosti je cena 1000 Kč (platí se na první hodině v hotovosti). Kurz se bude konat při účasti alespoň 8 studentů.

PhDr. D. Saláková, 18.4.2017

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku najdete zde(PDF).

Webmaster, 13.4.2017

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 26.4.2017

 

Poslední aktualizace : 12.9.2017, webmaster: 13104@fel.cvut.cz