Aktuality

Změny konzultačních hodin

Konzultační hodiny Mgr. P. Péterové se v úterý 18.6.2019 ruší. Náhradní termín je v pondělí 17.6.2019 od 13:00 do 15:00. Děkujeme za pochopení.

Mgr. P. Péterová, 4.6.2019

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud studenti s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nárokují jakékoliv modifikace studijních podmínek, je nutné, aby prostřednictvím střediska ELSA včas vyřídili a svému vyučujícímu předali potřebné potvrzení. Na žádosti podané pozdě nebude katedra jazyků z organizačních a pedagogických důvodů moci brát zřetel.

Termíny předání žádosti katedře jazyků: u kurzu nejpozději ve 3. týdnu příslušného semestru, u zkoušky nejpozději v 1. týdnu zkouškového období.

V odůvodněných případech může být učiněna výjimka – vždy však jen po společném posouzení konkrétní situace vedením katedry a příslušným proděkanem.

PhDr. D. Saláková, 16.2.2018

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku naleznete zde(PDF)zde(PDF).

Webmaster, 13.4.2017

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

Termíny přezkoušení naleznete zde (PDF).

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 2.5.2019

 

Poslední aktualizace : 10.6.2019, webmaster: 13104@fel.cvut.cz