Aktuality

Informace pro studenty, kteří chtějí v LS konat zkoušku z angličtiny (A0B04B2Z nebo B0B6B2Z) a přitom nesplňují podmínky pro předmět A0B04B1K – Klasifikovaný zápočet (nutnou podmínku pro možnost dělat zkoušku)

Katedra jazyků nabídne 4 termíny – jeden koncem května a pak další tři, vždy po týdnu, vypsané v KOSu (termíny budou vypsané nejpozději během druhé poloviny května). Přezkoušení bude formou testu úrovně B1 SERR, je jedna možnost opravy.

Informace pro studenty, kteří budou v LS konat zkoušku z angličtiny (A0B04B2Z nebo B0B6B2Z)

ZKOUŠKA BUDE MÍT ODDĚLENOU PÍSEMNOU A ÚSTNÍ ČÁST (PÍSEMNÁ ČÁST MUSÍ PŘEDCHÁZET PŘED ÚSTNÍ!!!):

A) Písemná část - každý týden jeden termín: 30.5., 6. 6., 13.6.,20.6.,27.6.,5.9., vždy od 12:00 Bude vypsáno v KOSu v Jednorázových akcích během druhé poloviny května

B) Ústní část – vypíší zkoušející individuálně v KOSu
Důležitá poznámka: studenti s úspěšností nejméně 80% ze semestru těsně předcházejícího zkoušce  nepíší písemku a mohou být vyzkoušeni ústně v předtermínu v posledním týdnu semestru, nebo pak kdykoliv v řádných termínech ústních zkoušek, které budou vypsány v KOSu také během druhé poloviny května.

PhDr. D. Saláková, 2.5.2016

Termíny přezkoušení z českého jazyka - cizince

Termíny přezkoušení z českého jazyka pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce naleznete zde.

Mgr. M. Havlíčková, 20.4.2016

Zkouška z angličtiny v LS 2015/2016

Studenti, kteří plánují zkoušku z angličtiny na letní semestr 2015/2016, si v řádném zápisu zapisují bez ohledu na obor a ročník tyto dva předměty:

a) A0B04B2Z (kód zkoušky)

b) A0B04B1K (klasifikovaný zápočet – prokazují se jím znalosti na úrovni B1 podle SERR).

Klasifikovaný zápočet lze získat dvěma způsoby:

1) na některém hromadném termínu testu (budou vypsány na konci výukového a začátku zkouškového období);

2) uznáním, pokud student buď získal zápočet v některém z kurzů katedry jazyků na vyšší úrovni (tj. B04B12, B04B21, B04B22 a jejich ekvivalentů nebo byl při rozřazovacím testu zařazen do úrovně B2. Uznání v těchto případech automaticky provede katedra jazyků v druhé polovině semestru.

PhDr. D. Saláková, 29.1.2016

Změna kódů anglických předmětů, které připravují k povinné zkoušce B2

Úroveň kurzu

Starý kód

Nový kód

Začátečníci LS

A0B04A0L

A0B04A22

Mírně pokročilí LS

A0B04A1L

A0B04B12

Pokročilí LS

A0B04A2L,A4B04AZK

A0B04B22

Paralelky budou otevírány pouze s novými kódy.

PhDr. D. Saláková, aktualizováno 29.1.2016

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

Mgr. M. Havlíčková, 1.12.2015

 

Poslední aktualizace : 20.5.2016, webmaster: 13104@fel.cvut.cz