Aktuality

Změny konzultačních hodin

Konzultační hodiny PhDr. D. Salákové se dne 2.1.2019 ruší. Děkujeme za pochopení.

Konzultační hodiny Mgr. P. Péterové se dne 2.1.2019 ruší. Děkujeme za pochopení.

Webmaster, 14.12.2018

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud studenti s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nárokují jakékoliv modifikace studijních podmínek, je nutné, aby prostřednictvím střediska ELSA včas vyřídili a svému vyučujícímu předali potřebné potvrzení. Na žádosti podané pozdě nebude katedra jazyků z organizačních a pedagogických důvodů moci brát zřetel.

Termíny předání žádosti katedře jazyků: u kurzu nejpozději ve 3. týdnu příslušného semestru, u zkoušky nejpozději v 1. týdnu zkouškového období.

V odůvodněných případech může být učiněna výjimka – vždy však jen po společném posouzení konkrétní situace vedením katedry a příslušným proděkanem.

PhDr. D. Saláková, 16.2.2018

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku naleznete zde(PDF)zde(PDF).

Webmaster, 13.4.2017

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde. Mimořádný termín v lednu 2019 naleznete zde(PDF).

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 3.5.2017

 

Poslední aktualizace : 18.12.2018, webmaster: 13104@fel.cvut.cz