Aktuality

Nová učebnice pro kurzy B21 a B22

Katedra jazyků upozorňuje, že od ZS 2015/16 bude výuka angličtiny v kurzech B21 a B22 probíhat podle nové učebnice (v kombinaci s materiály na webu katedry). Protože jde o zahraniční učebnici, kterou distributoři objednávají v menším rozsahu, doporučujeme sehnat si ji už během léta, abyste ji měli na první hodinu v semestru již k dispozici. Nové doplňkové materiály budou na webu katedry až 3. týden v září, kdy nahradí starou, dosud používanou verzi - stahujte si je tedy až po této výměně.

Název učebnice: Hewings, M. (2012) Cambridge Academic English: An Integrated Skills Course for EAP. Student´s Book. Upper Intermediate. Cambridge University Press.

PhDr. D. Saláková, 16.7.2015

Intenzivní přípravný kurz anglického jazyka

Tento kurz je určen pro studenty, kteří přicházejí na FEL s nulovou nebo velmi slabou znalostí angličtiny a v přípravném kurzu A0 by měli problémy. Katedra se rozhodla vyjít vstříc těmto studentům a každý rok v týdnu před začátkem zimního semestru organizuje intenzivní kurz anglického jazyka.

Kurz probíhá od pondělí 21.9. 2015 do pátku 25.9. 2015 vždy od 8.30 do 13.00, popř. 14.00 hodin (záleží na dohodě mezi vyučujícím a studenty o délce přestávek) na katedře jazyků FEL.

Cílem kurzu je dosažení znalostí a procvičení základních gramatických kategorií např. přítomného a minulého času, předložky času a místa, zájmena osobní, přivlastňovací a předmětná atd. Studenti by měli získat alespoň základní slovní zásobu pro každodenní konverzaci a naučit se správné výslovnosti.

Studenti se do kurzu hlásí na základě výsledku rozřazovacího testu nebo informace vyučujících katedry u rozřazovacího testu. Přihlašují se emailem na jarska@fel.cvut.cz .

Informaci o studijních materiálech dostanou studenti na první hodině.

Kurz je pro studenty FEL zdarma, pro zájemce z ostatních fakult nebo z řad veřejnosti je cena 1000 Kč (platí se na první hodině v hotovosti).

webmaster, 2.7.2015

Přípravný kurz na pobyt ve španělsky mluvících zemích

Katedra ve spolupráci s odborem zahraničních vztahů ČVUT pro zájemce připravila Přípravný kurz na pobyt ve španělsky mluvících zemích. Bližší informace naleznete zde(PDF).

webmaster, 1.7.2015

Informace pro nastupující první ročníky

Informace pro nastupující první ročníky naleznete ZDE. Čtěte prosím pozorně.

webmaster, 30.6.2015

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

Mgr. M. Havlíčková, 20.4.2015

 

Poslední aktualizace : 16.7.2015, webmaster: 13104@fel.cvut.cz