Aktuality

Přípravný kurz  pro studijní pobyt ve španělsku

Podrobné informace k přípravnému kurzu pro studijní pobyt ve španělsku  naleznete zde(PDF).

Ing. D.Lisá, 1.7.2016

Informace k rozřazovacím testům z anglického jazyka

Bližší informace k rozřazovacím testům z anglického jazyka naleznete zde(PDF).

webmaster, 27.6.2016

Intenzivní přípravný kurz anglického jazyka

Tento kurz je určen pro studenty, kteří přicházejí na FEL s nulovou nebo velmi slabou znalostí angličtiny a v přípravném kurzu A2 by měli problémy. Katedra se rozhodla vyjít vstříc těmto studentům a každý rok v týdnu před začátkem zimního semestru organizuje intenzivní kurz anglického jazyka.

Kurz probíhá od pondělí 26.9. 2016 do pátku 30.9. 2016 vždy od 8.30 do 13.00, popř. 14.00 hodin (záleží na dohodě mezi vyučujícím a studenty o délce přestávek) na katedře jazyků FEL.

Cílem kurzu je dosažení znalostí a procvičení základních gramatických kategorií např. přítomného a minulého času, předložky času a místa, zájmena osobní, přivlastňovací a předmětná atd. Studenti by měli získat alespoň základní slovní zásobu pro každodenní konverzaci a naučit se správné výslovnosti.

Studenti se do kurzu hlásí na základě výsledku rozřazovacího testu nebo informace vyučujících katedry u rozřazovacího testu. Přihlašují se emailem na jarska@fel.cvut.cz .

Informaci o studijních materiálech dostanou studenti na první hodině.

Kurz je pro studenty FEL zdarma, pro zájemce z ostatních fakult nebo z řad veřejnosti je cena 1000 Kč (platí se na první hodině v hotovosti). Kurz se bude konat při účasti alespoň 8 studentů.

PhDr. D. Saláková, 27.6.2016

Informace pro studenty, kteří mají hotovou zkoušku z AJ, a přesto dostali mail s upozorněním na nutnost jejího konání

Studenti vyšších ročníků, kteří mají hotovou zkoušku z angličtiny (pod některým ze starých/původních kódů), a přesto dostali mail s upozorněním na nutnost jejího konání, nemusí tuto zkoušku konat podruhé, povinnost mají samozřejmě splněnou. Varování bylo určeno pouze pro ty studenty, kteří dosud zkoušku vůbec neabsolvovali.

PhDr. D. Saláková, 27.6.2016

Problémy se zapsáním na předměty

Problémy se zapsáním na předmět řešte s rozvrhářkou katedry, problémy se zapsáním do jednotlivých paralelek s vyučujícími – ale až v září, rozvrh je zatím kvůli nastupujícím prvním ročníkům částečně zavřený.

PhDr. D. Saláková, 14.6.2016

Přezkoušení z českého jazyka - cizinci - výsledky

Výsledky přezkoušení z českého jazyka zde: 30.5. , 6.6. 27.6.

Mgr. M. Havlíčková, 2.6.2016

Informace pro studenty, kteří chtějí v LS konat zkoušku z angličtiny (A0B04B2Z nebo B0B6B2Z) a přitom nesplňují podmínky pro předmět A0B04B1K – Klasifikovaný zápočet (nutnou podmínku pro možnost dělat zkoušku)

Katedra jazyků nabídne 4 termíny – jeden koncem května a pak další tři, vždy po týdnu, vypsané v KOSu (termíny budou vypsané nejpozději během druhé poloviny května). Přezkoušení bude formou testu úrovně B1 SERR, je jedna možnost opravy.

Informace pro studenty, kteří budou v LS konat zkoušku z angličtiny (A0B04B2Z nebo B0B6B2Z)

ZKOUŠKA BUDE MÍT ODDĚLENOU PÍSEMNOU A ÚSTNÍ ČÁST (PÍSEMNÁ ČÁST MUSÍ PŘEDCHÁZET PŘED ÚSTNÍ!!!):

A) Písemná část - každý týden jeden termín: 6. 6., 13.6.,20.6.,27.6.,5.9., vždy od 12:00 Výsledky testu budou sděleny před ústní zkouškou, nebo je sdělí na vyžádání emailem ten vyučující, ke kterému jste přihlášeni na ústní zkoušku (ten příslušné testy svých přihlášených studentů opravuje)

B) Ústní část – vypíší zkoušející individuálně v KOSu
Důležitá poznámka: studenti s úspěšností nejméně 80% ze semestru těsně předcházejícího zkoušce  nepíší písemku a mohou být vyzkoušeni ústně v předtermínu v posledním týdnu semestru, nebo pak kdykoliv v řádných termínech ústních zkoušek, které budou vypsány v KOSu také během druhé poloviny května.

PhDr. D. Saláková, 2.5.2016

Termíny přezkoušení z českého jazyka - cizince

Termíny přezkoušení z českého jazyka pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce naleznete zde.

Mgr. M. Havlíčková, 20.4.2016

Zkouška z angličtiny v LS 2015/2016

Studenti, kteří plánují zkoušku z angličtiny na letní semestr 2015/2016, si v řádném zápisu zapisují bez ohledu na obor a ročník tyto dva předměty:

a) A0B04B2Z (kód zkoušky)

b) A0B04B1K (klasifikovaný zápočet – prokazují se jím znalosti na úrovni B1 podle SERR).

Klasifikovaný zápočet lze získat dvěma způsoby:

1) na některém hromadném termínu testu (budou vypsány na konci výukového a začátku zkouškového období);

2) uznáním, pokud student buď získal zápočet v některém z kurzů katedry jazyků na vyšší úrovni (tj. B04B12, B04B21, B04B22 a jejich ekvivalentů nebo byl při rozřazovacím testu zařazen do úrovně B2. Uznání v těchto případech automaticky provede katedra jazyků v druhé polovině semestru.

PhDr. D. Saláková, 29.1.2016

Změna kódů anglických předmětů, které připravují k povinné zkoušce B2

Úroveň kurzu

Starý kód

Nový kód

Začátečníci LS

A0B04A0L

A0B04A22

Mírně pokročilí LS

A0B04A1L

A0B04B12

Pokročilí LS

A0B04A2L,A4B04AZK

A0B04B22

Paralelky budou otevírány pouze s novými kódy.

PhDr. D. Saláková, aktualizováno 29.1.2016

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

Mgr. M. Havlíčková, 1.12.2015

 

Poslední aktualizace : 1.7.2016, webmaster: 13104@fel.cvut.cz