Aktuality

Změny konzultačních hodin

V týdnu od 15.10 do 19.10.se ruší konzultační hodiny PhDr. D. Salákové. Děkujeme za pochopení.

PhDr. D. Saláková, 9.10.2018

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud studenti s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nárokují jakékoliv modifikace studijních podmínek, je nutné, aby prostřednictvím střediska ELSA včas podali žádost příslušnému proděkanovi FEL pro studium. Na žádosti nepotvrzené příslušným proděkanem nebo podané pozdě nebude Katedra jazyků z organizačních a pedagogických důvodů moci brát zřetel.

Termíny předání žádosti katedře jazyků: u kurzu nejpozději ve 3. týdnu příslušného semestru, u zkoušky nejpozději v 1. týdnu zkouškového období.

V odůvodněných případech může být učiněna výjimka – vždy však jen po společném posouzení konkrétní situace vedením katedry a příslušným proděkanem.

PhDr. D. Saláková, 16.2.2018

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku naleznete zde(PDF)zde(PDF).

Webmaster, 13.4.2017

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde. Přehled termínů naleznete zde(PDF).

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 3.5.2017

 

Poslední aktualizace : 8.10.2018, webmaster: 13104@fel.cvut.cz