Aktuality

Omezení výuky 

Sledujte prosím informace na webu fakulty - zde.

Po dobu mimořádných opatření neplatí konzultační hodiny vyučujících. V nutných případech je kontaktujte pomocí e-mailu.

Webmaster, 12.3.2020

Informace pro studenty

Katedra jazyků upozorňuje, že studenti nebudou moci být zařazeni do kurzů jazyka, který je jejich jazykem mateřským nebo je úředním jazykem země, jejímiž jsou občany.

PhDr. D. Saláková, 21.2.2020

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud studenti s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nárokují jakékoliv modifikace studijních podmínek, je nutné, aby prostřednictvím střediska ELSA včas vyřídili a svému vyučujícímu předali potřebné potvrzení. Na žádosti podané pozdě nebude katedra jazyků z organizačních a pedagogických důvodů moci brát zřetel.

Termíny předání žádosti katedře jazyků: u kurzu nejpozději ve 3. týdnu příslušného semestru, u zkoušky nejpozději v 1. týdnu zkouškového období.

V odůvodněných případech může být učiněna výjimka – vždy však jen po společném posouzení konkrétní situace vedením katedry a příslušným proděkanem.

PhDr. D. Saláková, 16.2.2018

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku naleznete zde(PDF)zde(PDF).

Webmaster, 13.4.2017

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.
Mimořádné termíny se zveřejňují v prosinci, řádné a opravné na začátku května. Dříve není možné data zjistit.

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 20.12.2019

 

Poslední aktualizace : 12.3.2020, webmaster: 13104@fel.cvut.cz