Aktuality

Konzultační hodiny PhDr. D. Salákové v týdnu 8.2. - 12.2.2016

Konzultační hodiny PhDr. D. Salákové se v týdnu 8.2. - 12.2.2016 ruší. Děkujeme za pochopení.

PhDr. D. Saláková, 8.2.2016

Kurzy anglického jazyka pro pracovníky FEL

Katedra jazyků nabízí pracovníkům  FEL kurzy anglického jazyka. Bližší informace zde (PDF)

PhDr. D. Saláková, 1.2.2016

Zkouška z angličtiny v LS 2015/2016

Studenti, kteří plánují zkoušku z angličtiny na letní semestr 2015/2016, si v řádném zápisu zapisují bez ohledu na obor a ročník tyto dva předměty:

a) A0B04B2Z (kód zkoušky)

b) A0B04B1K (klasifikovaný zápočet – prokazují se jím znalosti na úrovni B1 podle SERR).

Klasifikovaný zápočet lze získat dvěma způsoby:

1) na některém hromadném termínu testu (budou vypsány na konci výukového a začátku zkouškového období);

2) uznáním, pokud student buď získal zápočet v některém z kurzů katedry jazyků na vyšší úrovni (tj. B04B12, B04B21, B04B22 a jejich ekvivalentů nebo byl při rozřazovacím testu zařazen do úrovně B2. Uznání v těchto případech automaticky provede katedra jazyků v druhé polovině semestru.

PhDr. D. Saláková, 29.1.2016

Změna kódů anglických předmětů, které připravují k povinné zkoušce B2

Úroveň kurzu

Starý kód

Nový kód

Začátečníci LS

A0B04A0L

A0B04A22

Mírně pokročilí LS

A0B04A1L

A0B04B12

Pokročilí LS

A0B04A2L,A4B04AZK

A0B04B22

Paralelky budou otevírány pouze s novými kódy.

Problémy se zápisem předmětu řešte s rozvrhářkou katedry Mgr. Havlíčkovou (brozomar@fel.cvut.cz).

Problémy se zápisem do konkrétní paralelky řešte s příslušným vyučujícím.

PhDr. D. Saláková, aktualizováno 29.1.2016

Nový kurz Anglická konverzace 2 (A0B04KA2)

Katedra jazyků oznamuje, že v LS 2015/2016 a semestrech následujících bude nabízet nový kurz Anglická konverzace 2 (A0B04KA2). V aktuálním semestru je prozatím plánována jedna skupina, při velkém počtu zájemců případně nabídneme i další. Všechny zájemce srdečně zveme.

PhDr. D. Saláková, 29.1.2016

Přípravný kurz pro studijní pobyt ve Španělsku

Katedra nabízí  pro zájemce o studijní pobyt Erasmus+ ve Španělsku ze všech fakult ČVUT  přípravný kurz pro studijní pobyt ve Španělsku. Bližší informace naleznete zde(PDF).

Ing. D. Lisá, 19.1.2016

Opravy zápočtových testů z angličtiny u externích učitelů v ZS 2015/16

Studenti v kurzech připravujících k povinné zkoušce z angličtiny, kteří neuspěli u zápočtového testu, mají nárok na jednu opravu – mohou ji konat ve zkouškovém období podle následujících pravidel:

1) PhDr. V. Jarská převezme studenty Mgr. Martiny Novotné, Bc. M. Ynsua převezme studenty Bc. Egle Uljas, Mgr. P. Péterová převezme studenty Bc. Tamary Jenkins

2) Studenti si s příslušným pedagogem předem domluví termín testu – buď emailem, nebo osobně v konzultacích daného vyučujícího

PhDr. D. Saláková, 8.1.2016

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

Mgr. M. Havlíčková, 1.12.2015

 

Poslední aktualizace : 8.2.2016, webmaster: 13104@fel.cvut.cz