Aktuality

Změny konzultačních hodin

V týdnu od 14.1. do 18.1. je uzavřen sekretariát - sekretářka je nepřítomna. Děkujeme za pochopení.

Konzultační hodiny Mgr. M.Urbanové, DiS. se přesunují  na Čt 17.1.  9:30 - 10:30. Děkujeme za pochopení.

Webmaster, 14.1.2019

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Pokud studenti s hendikepem nebo jiným znevýhodněním nárokují jakékoliv modifikace studijních podmínek, je nutné, aby prostřednictvím střediska ELSA včas vyřídili a svému vyučujícímu předali potřebné potvrzení. Na žádosti podané pozdě nebude katedra jazyků z organizačních a pedagogických důvodů moci brát zřetel.

Termíny předání žádosti katedře jazyků: u kurzu nejpozději ve 3. týdnu příslušného semestru, u zkoušky nejpozději v 1. týdnu zkouškového období.

V odůvodněných případech může být učiněna výjimka – vždy však jen po společném posouzení konkrétní situace vedením katedry a příslušným proděkanem.

PhDr. D. Saláková, 16.2.2018

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL

Stručné souhrnné informace o výuce jazyků na FEL (nejen) pro studenty 1. ročníku naleznete zde(PDF)zde(PDF).

Webmaster, 13.4.2017

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde. Mimořádný termín v lednu 2019 naleznete zde(PDF).

Mgr. M. Havlíčková, aktualizováno 3.5.2017

 

Poslední aktualizace : 14.1.2019, webmaster: 13104@fel.cvut.cz