Aktuality

Stěhování katedry

Od 23.1. se bude katedra jazyků stěhovat z budovy v Kloknerově ústavu do hlavní budovy fakulty (Monoblok, Technická 2). V souvislosti se stěhováním bude v týdnu od 23.1. do  27.1. katedra mimo provoz. Ruší se veškeré konzultační hodiny; plánované akce (zkoušky, zápočty) proběhnou dle harmonogramu. Děkujeme za pochopení.

Termín dokončení stěhování je předběžný, sledujte aktuální informace na webu katedry.

webmaster, 3.1.2017

Intenzivní přípravný kurz anglického jazyka

Tento kurz je určen pro studenty, kteří přicházejí na FEL s nulovou nebo velmi slabou znalostí angličtiny a v přípravném kurzu A21 by měli problémy. Katedra se rozhodla vyjít vstříc těmto studentům a každý rok v týdnu před začátkem zimního semestru organizuje intenzivní kurz anglického jazyka.

Kurz probíhá obvykle v posledním týdnu před zahájením semestru od pondělí do pátku vždy od 8.30 do 13.00, popř. 14.00 hodin (záleží na dohodě mezi vyučujícím a studenty o délce přestávek) na katedře jazyků FEL, bližší informace o termínu kurzu budou vystaveny na webové stránce Katedry jazyků FEL.

Cílem kurzu je dosažení znalostí a procvičení základních gramatických kategorií např. přítomného a minulého času, předložky času a místa, zájmena osobní, přivlastňovací a předmětná atd. Studenti by měli získat alespoň základní slovní zásobu pro každodenní konverzaci a naučit se správné výslovnosti.

Studenti se do kurzu hlásí na základě výsledku rozřazovacího testu nebo informace vyučujících katedry u rozřazovacího testu. Přihlašují se emailem na jarska@fel.cvut.cz .

 Informaci o studijních materiálech dostanou studenti na první hodině.

Kurz je pro studenty FEL zdarma, pro zájemce z ostatních fakult nebo z řad veřejnosti je cena 1000 Kč (platí se na první hodině v hotovosti). Kurz se bude konat při účasti alespoň 8 studentů.

PhDr. D. Saláková, 19.12.2016

Informace pro studenty - cizince

Informace pro studenty - cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce - zde.

Mgr. M. Havlíčková, 1.12.2016

 

Poslední aktualizace : 18.1.2017, webmaster: 13104@fel.cvut.cz